28/04/2021 - 08:00 tot 29/04/2021 - 18:00

Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

SAVE THE DATE

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek organiseert op woensdag 28 en donderdag 29 april 2021 zijn twaalfde tweejaarlijkse conferentie rond het thema « Autonomie her-dacht”. Ter gelegenheid daarvan zal eveneens het 25-jarig bestaan van het Comité worden gevierd.
 
Deze conferentie is interactief opgevat en richt zich tot de zorgsector en elke geïnteresseerde burger. Gratis deelname is mogelijk onder de vorm van een webinar. Accreditering voor artsen en apothekers-biologen is aangevraagd voor ‘ethiek en economie’.
 
De mogelijkheid tot inschrijving (per dag) en het definitieve programma volgen in de loop van de maand februari. We nodigen u alvast uit om beide data in uw agenda voor te behouden voor deelname aan de conferentie.
 
U zal de volgende sessies kunnen bijwonen, inclusief het stellen vragen:
 
Op 28/4 in de vooravond:
 
- Margaret Lock (professor emeritus, Mc Gill University, Canada) : «Permeable Bodies and Toxic Environments»;
- Dominique Memmi (directrice de recherche au CNRS en sciences sociales, Frankrijk) : «"Fabriquer" du sujet : la contribution propre des soignants (depuis les années 60, en France)» .
 
Op 29/4 overdag :
 
- Nicolas Marquis (professor, UCLouvain Saint-Louis (Brussel), ERC Starting Grantee) :
« Faire le bien d'autrui malgré lui? Revisiter l'autonomie en psychiatrie et en santé mentale » ;
- Jeannette Pols (professor dr., Universiteit van Amsterdam, Nederland):
«Autonomie als praktijk. Van abstracte principes naar een ethiek van het dagelijks leven»;
- Vijf studentengroepen van verschillende Belgische universiteiten en hogescholen stellen hun reflecties over het concept van autonomie voor.
 
Mogen we u vragen deze save the date zo ruim mogelijk te verspreiden? Wij kijken tevens uit naar uw deelname.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Voor de Voorzitster van het Comité, Florence Caeymaex
 
Het secretariaat