Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

De gezondheidscrisis heeft onze manier van werken veranderd en dus ook onze manier van communiceren, managen, mobiliseren,… Wat als we dit als een opportuniteit zien om ons bewust te worden dat we onze leiderschapsstijl kunnen veranderen?

Op 09/06/2021 werd een webinar georganiseerd om u over dit onderwerp te laten inspireren in aanwezigheid van Jo Caudron.
 
Filip De Rycke heeft dit webinar als moderator in goede banen geleid.

Praktische informatie

De wereld is rond : een beetje optimisme na corona

Niet enkele digitale maar ook brede maatschappelijke en economische transformaties zijn bepalend voor onze toekomst: andere woon/werk-invulling, nieuwe business modellen, meer aandacht voor lokaal, alles-op-afstand (niet in het minst werken, onderwijs en zorg), het toegenomen belang van partnerships, enzovoort. De grondslag voor deze ideeën is gelegd in Jo’s laatste boek De Wereld Is Rond

Jo gaat uit van de vele uitdagingen van vandaag en zoekt naar een optimistisch wereldbeeld waarin we werken en wonen in Urban Villages, waar we meer online kopen, waar we inzetten op oplossingen in plaats van producten, waar onderwijs niet per se op scholen wordt gegeven, waar zorg anders is georganiseerd, waar we ons minder verplaatsen en waarin productie en zelfs landbouw deels terugkeren naar waar we consumeren.

Door de Corona-crisis zijn veel van zijn ideeën versneld deel geworden van onze dagelijks leven. Waar zijn boek ons ruim de tijd gaf om over deze verre toekomst na te denken, dwingt de Coronacrisis ons nu al om te leren omgaan met de wereld van morgen.

Zal de Coronaslinger zo snel mogelijk weer helemaal terugslaan naar de oude gewoonten, of komt er echt een New Normal? 

Maak kennis met onze FOD

Leader WaW Lab

Het Leader Work and Well-being Laboratory is het uitwisselingsplatform tussen leiders van de FOD Gezondheid. Via inspirerende momenten, via intervisies, via webinars,… wil het een plek worden waar leiders kunnen delen, dromen en zich laten inspireren.
 
Afgelopen events:

  • Op 04/02/21 een webinar “Leadership & Corona” met Steven Poelmans.
  • ​Op 06/05/21 een webinar “Boost your digital meeting skills” met Gunnar Michielssen.

Contact information
leadership@health.fgov.be