Op aanvraag van de Federale Beleidscel Volksgezondheid en Sociale Zaken heeft de FOD Volksgezondheid in samenwerking...

Pic AV2016 450x350

Professor Jean NEVE, voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad, en de professoren Hilde BEELE en Patrick DE MOL,...

Naar aanleiding van de internationale dag van de verpleegkunde, organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de...

"Zorg verlenen: een engagement zonder grenzen?" Het thema wordt behandeld door twee internationale experten,...