Op 25 november 2016 heeft het symposium van de Federale Embryocommissie plaatsgevonden met als thema: “Het belang van...

  Symposium georganiseerd door BAPCOC in het kader van de Europese Antibioticadag. Doelpubliek: Artsen,...

Vaches dans une prairie / koeien in een wei

Bent u benieuwd naar het recent onderzoek rond dierengezondheid? Wilt u graag op de hoogte blijven van de nieuwste...

Na 50 jaar zal het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de...

08/09/2016 tot 09/09/2016

TIME is een Eramus+ project gefinancierd door Europa. De belangrijkste doelstelling is de versterking van de positie...

Dr. Bernhard Url, uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), brengt een bezoek aan...

Op aanvraag van de Federale Beleidscel Volksgezondheid en Sociale Zaken heeft de FOD Volksgezondheid in samenwerking...

Pic AV2016 450x350

Professor Jean NEVE, voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad, en de professoren Hilde BEELE en Patrick DE MOL,...

Naar aanleiding van de internationale dag van de verpleegkunde, organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de...

"Zorg verlenen: een engagement zonder grenzen?" Het thema wordt behandeld door twee internationale experten,...