Campagne alcohol en zwangerschap
 

" TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN DE BORSTVOEDING IS HET GEBRUIK VAN ALCOHOL SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID VAN UW BABY."

Onder deze slogan lanceert de federale overheid een nieuwe campagne. Deze campagne heeft als doel u te helpen om dit thema aan te pakken in uw dagelijkse praktijk.

Een studie heeft aangetoond dat 32,6% van de vrouwen alcohol drinkt tijdens de zwangerschap en 43,3% tijdens de borstvoeding. Bijna één zwangere vrouw op tien drinkt elke week tussen 1 en 6 standaardglazen alcohol. Deze cijfers zijn niet onschuldig. Er bestaat nog heel wat onduidelijkheid over de risico’s verbonden aan alcoholgebruik gedurende de zwangerschap en borstvoeding. Bovendien is het voor zorgverleners niet vanzelfsprekend om dit onderwerp aan te snijden bij hun patiënten. De FOD VVVL steunt de borstvoeding (Meer info op www.borstvoedingnatuurlijk.be(externe link))

De campagne belicht drie grote aspecten:

  1. De risico’s van alcoholgebruik tijdens de conceptie, zwangerschap en borstvoeding.
  2. Screening en diagnostiek, en communicatie met de vrouw en haar partner.
  3. Begeleiding en doorverwijzing van vrouwen die problematisch drinken.

 

De video hieronder geeft de kernboodschappen van de campagne.

 

Campagnemateriaal

Wat ?

Voor wie ?   

Affiche

Voor de wachtzalen

Video(externe link)(externe link)

Voor de wachtzalen

Gids

Voor huisartsen, vroedvrouwen en gynaecologen

Praktische fiche

Voor huisartsen, vroedvrouwen en gynaecologen

Alle huisartsen, de vroedvrouwen, de gynaecologen zullen een of meerdere affiches en de praktische fiches alsook een uitnodiging voor de studiedag ontvangen. Indien u bijkomend materiaal gratis wenst te bestellen of vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet om een e-mail te sturen naar 9maandenzonderalcohol@health.belgium.be(link stuurt een e-mail) of contact op te nemen met het call center van de FOD Volksgezondheid op het nummer 02 524 97 97.

Colloquium alcohol en zwangerschap praat erover

De studievoormiddag ter attentie van zorgverleners heeft plaatsgevonden op 6 december 2018.

Programma

 

Waarom is alcohol zo gevaarlijk voor jongeren?
 

Kinderen en jongeren zijn kwetsbaarder voor de effecten van alcohol dan volwassenen omdat hun hersenen nog in volle ontwikkeling zijn. Ze kunnen de gevaren nog niet zo goed inschatten en lopen dus meer risico op ongevallen, geweld, zelfverwonding en onveilige seks als ze dronken zijn. Bovendien kampen jongeren die drinken met ernstige leerproblemen en met geheugenproblemen.

Wie jong begint te drinken, loopt ook als volwassene meer kans op alcoholmisbruik en op sociale en gezondheidsproblemen.

 

Verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren
 

In ons land is het verboden om:

  • alcohol (onder “alcohol” wordt verstaan elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5% vol., bv. bier en wijn) te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minzestienjarigen;
  • sterke drank (onder “sterke drank” wordt verstaan gedestilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2% of gegiste drank van meer dan 22% - Artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken. Voorbeelden zijn alcoholpops, wodka, whisky, gin, jenever, likeur, cognac, … en cocktails op basis hiervan) te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minachttienjarigen.

Horeca-uitbaters en winkelpersoneel mogen een bewijs van leeftijd vragen. Dit kan een identiteitskaart zijn of een ander geldig document dat de leeftijd kan aantonen, zoals een studentenkaart. Bij twijfel wordt de verkoper aangeraden om te weigeren, want hij blijft altijd verantwoordelijk.

Automaten met alcohol of sterke drank moeten uitgerust zijn met een identiteitskaartlezer om de leeftijd te controleren. Dit systeem mag niet worden uitgeschakeld.

 

Wie controleert het verkoopverbod van alcohol aan jongeren en wat zijn de straffen?
 

De verkoop van alcohol aan jongeren wordt gecontroleerd door de Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid. De dienst voert niet alleen controles uit in cafés, maar ook in buurtwinkels, nachtwinkels en grootwarenhuizen, en tijdens festivals en fuiven.

Bij een overtreding stelt de controleur een proces-verbaal op. De juridische dienst van de FOD legt op basis van dit pv een administratieve boete vast. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk, varieert de boete van 156 tot 6000 euro. Als deze boete niet wordt betaald, wordt het dossier aan het parket overgemaakt en kan er een rechtszaak worden opgestart.

Ook de politie kan het verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren controleren.

Dienst Inspectie van Consumptieproducten
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation II, 7de verdieping
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel

tel 02/524.74.70
fax 02/524.74.99
apf.inspection@health.fgov.be(link stuurt een e-mail)

Meer informatie: Folder Jongeren en Alcohol