Reclame voor alcohol

 

De Belgische brouwers, de Belgische Federatie voor Wijn en Gedistilleerde dranken, de federatie van distributiebedrijven, de Raad voor de Reclame, de horecafederaties en consumentenorganisaties hebben een convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken ondertekend, dat sinds 25 april 2013 van toepassing is.

Het hoofddoel van dit convenant is om jongeren tegen alcoholmisbruik te beschermen en om onverantwoorde reclame en marketing te vermijden. Volgens het convenant mag reclame voor alcohol:

  • niet op jongeren gericht zijn;
  • drinken niet als een symbool van volwassendom voorstellen;
  • niet aanzetten tot een ondoordacht, overdreven of illegaal verbruik;
  • niet suggereren dat alcohol tot succes op sociaal of seksueel gebied leidt, de sportieve prestaties bevordert, of onontbeerlijk voor de feeststemming is;
  • geen personen afbeelden die rijden onder invloed van alcohol.

Als u meent dat een reclamespot of advertentie deze regels niet volgt, kunt u een klacht indien bij de Jury voor Eerlijke Praktijken in de Reclame via de website www.jep.be(externe link).
 

Verkoopbeperkingen

 

Artikel 6, § 6/1 van de wet van 24 januari 1977 voorziet verschillende verboden inzake alcoholverkoop, die van kracht worden op 01 juli 2024 :
 
“ Artikel 6
§ 6/1. Het is verboden alcoholische dranken in de handel te brengen:
 1° via automatische distributieapparaten;
 2° in tankstations aan snelwegen tussen 22u en 7u. Het in de handel brengen met oog op consumptie ter plaatse in het restaurant is toegelaten;
 3° in ziekenhuizen, met uitzondering van niet gekoeld bier en niet-gekoelde wijn. Het in de handel brengen met oog op consumptie ter plaatse in de cafetaria is toegelaten.”.
 
Het in de handel brengen met oog op consumptie ter plaatse in restaurants langs snelwegen en in cafetaria’s van ziekenhuizen is toegelaten. De verkopers zullen de dranken moeten openen na aankoop zodat de consumptie wel degelijk ter plaatse gebeurt.