Algemene informatie


6 % van alle Belgen drinkt teveel alcohol: bij vrouwen betekent dit meer dan 14 glazen per week, bij mannen meer dan 21. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de volksgezondheid en de gezondheidszorg, maar ook voor de veiligheid, de economie, … .

Vooral het alcoholverbruik bij jongeren baart zorgen: bijna één op drie minzestienjarigen drinkt regelmatig alcohol, en één of vijf doet dit zowel in de week als in het weekend. De risico’s voor jongeren zijn nochtans veel groter, ook op lange termijn.

De ministers van volksgezondheid van ons land hebben op 17 juni 2008 een gezamenlijke verklaring ondertekend om alle maatregelen en acties tegen alcoholmisbruik te coördineren. Zo kwam ook het verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren tot stand, dat sinds 10 januari 2010 van kracht is en door de FOD Volksgezondheid wordt gecontroleerd.

 

Internationale strijd tegen alcoholmisbruik
 

Europese Unie
 

De Europese strategie tegen alcoholmisbruik, die in 2006 werd aangenomen, bevat vijf grote assen:

 • bescherming van kinderen en jongeren;
 • vermindering van het aantal verkeersongevallen;
 • preventie van de negatieve gevolgen van alcoholmisbruik bij volwassenen en op de werkvloer;
 • informatie en educatie;
 • verzameling van gegevens over alcoholconsumptie.

Voor de toepassing van deze strategie heeft de Europese Unie een aantal instellingen in het leven geroepen. De drie belangrijkste zijn het Forum Alcohol en Gezondheid, dat alle betrokkenen samenbrengt, het Comité voor nationale actieplannen en beleid tegen alcoholmisbruik en het Comité voor gegevensverzameling, indicatoren en definities.
http://ec.europa.eu/health/alcohol/policy/index_nl.htm  

Bovendien co-financiert de Europese Unie de gezamenlijke actie van de lidstaten om de schade gerelateerd aan alcoholgebruik te verminderen. Deze actie richt zich op drie prioriteiten:

 • het leveren van vergelijkbare gegevens tussen de lidstaten.
 • het aanmoedigen van de realisatie van een consensus over de aanbevelingen voor een maximale consumptie.
 • de uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten vergemakkelijken.

http://www.rarha.eu/Pages/default.aspx

 

Wereldgezondheidsorganisatie
 

De globale strategie tegen alcoholmisbruik  van de Wereldgezondheidsorganisatie dateert van 2009 en is bedoeld om het beleid van de lidstaten te ondersteunen. Nationale en lokale acties zijn namelijk efficiënter als ze in een meer globale aanpak worden gekaderd.

Ook deze strategie heeft vijf grote doelstellingen:

 • meer bewustmaking over de problematiek;
 • een stevigere gegevensbasis opbouwen;
 • betere technische ondersteuning van de lidstaten;
 • versterking van de partnerschappen;
 • efficiëntere monitoring, die beter wordt toegepast.

De strategie spoort de lidstaten ook aan om nationale acties op touw te zetten in tien specifieke beleidsdomeinen, waaronder de strijd tegen alcohol achter het stuur, de prijspolitiek voor alcoholhoudende dranken, enzovoort.

Op basis van deze globale strategie werd een Europees Actieplan 2012-2020  ontwikkeld. Onderbouwde adviezen aan de lidstaten geven, prioriteiten voor Europese acties bepalen en de internationale samenwerking verankeren zijn de hoofddoelstellingen van dit actieplan. De lidstaten krijgen, in functie van hun specifieke situatie, concrete voorstellen voor acties in de tien beleidsdomeinen van de nationale strategie.
 

Gegevens over alcoholconsumptie
 

Het gebruik van alcohol’ is een rapport op basis van de gezondheidsenquête 2013 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Deze enquête wordt om de vijf jaar uitgevoerd bij een 10.000-tal Belgen.

European School Survey on Alcohol and Drugs (ESPAD), een bevraging van 15- en 16-jarigen in heel Europa. De laatste resultaten dateren van 2011 en bevatten specifieke gegevens over België .

Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) is een vierjaarlijkse bevraging van kinderen van 11, 13 en 15 jaar over hun welzijn, hun sociale omgeving en gedragingen die een effect op de gezondheid hebben. De laatste resultaten dateren van 2011 en bevatten specifieke gegevens over België.