2019
12.12.2019 - Burn-out: De steutels om in te grijpen
26.06.2019 - Beheer van warmtegevoelige endocavitaire endoscopen en sondes : What's new ?
15.05.2019 - Algemene vergadering 2018 - Chemicals and health: Risks and how to counteract

 
De Hoge Gezondheidsraad nodigt u uit op de studiedag "Burn-out: De steutels om in te grijpen".

Datum: 12 december 2019
Locatie: Brussel44Center -Passage 44-, Kruidtuinlaan 44, Brussel
Uur: vanaf 08u30
Advies 9339: Burn-out en werk

THEMA

Op 12 december 2019 organiseert de HGR  een studiedag om zijn advies  "Burn-out en werk" voor te stellen aan de betrokken gezondheidswerkers (huisartsen, psychologen, arbeidsgeneesheren, preventieadviseurs, enz.). Deskundigen zullen licht werpen op verschillende aspecten van deze problematiek: diagnose, primaire preventie, individuele begeleiding,  organisatorische factoren, enz.
Het zal ook de gelegenheid zijn om kennis te maken met verschillende recent ontwikkelde projecten en instrumenten (evaluatie-instrumenten, e-learning, applicatie).

Het programma van 12 december 2019:

• 08u30 : Onthaal
• 09u00 : Eerste ronde:
- Inleiding
- Sociologische aspecten - Thomas Perilleux

- Medische diagnose van burnout en biomarkers - Lode Godderis
- Burnout Assessment Tool - Steffie Desart
- Nieuw instrument : applicatie voor artsen (burn-out en veel voorkomende psychische stoornissen) - FOD Volksgezondheid

• 11u00 : Pauze
• 11u15 : Tweede ronde:
 - Preventie van psychosociale risico's in ondernemingen - Véronique Crutzen
 - Samenwerking tussen beroepsbeoefenaars en terugkeer naar het werk - Valentine Delsaux
 - Pilootproject vroegtijdige interventie - FEDRIS
 - Pilootproject zorgtraject - RIZIV

• 13u00 : Lunch
• 14u00 : Derde ronde:
                         - Stadia van burn-out en de geschikte soort preventie, afhankelijk van het stadium - Isabelle Hansez
                         - Psychotherapeutische interventies - Elke Van Hoof (w
ordt binnenkort gepubliceerd)
                         - Burn-out gezien door de expertiserend deskundige - Jacques De Mol
                         - Voorstelling van de pilootprojecten “burn-out”: Domus Medica en Projet réseau Clinique du travail

                         - Conclusie
• 16u30 : Einde

Simultane vertaling Nederlands - Frans is voorzien.
De accreditatie is aangevraagd.

Met de steun van Maggie De Block. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
De Hoge Gezondheidsraad nodigt u uit op de studiedag "Beheer van warmtegevoelige endocavitaire endoscopen en sondes: What’s new ?”.

Datum: 26 juni 2019
Locatie: Zuidertoren (vlakbij het Zuidstation), Europa Esplanade, 1060 Brussel
Uur: vanaf 13u30

THEMA

In ziekenhuizen en privépraktijken is de behandeling van endoscopen, sondes en warmtegevoelige endocavitaire medische hulpmiddelen een essentiële stap om de veiligheid van de zorg te optimaliseren en ernaar te streven het infectierisico voor zowel patiënten als personeel tot nul te herleiden.

Een multidisciplinaire groep van terreindeskundigen heeft na twee jaar intense samenwerking deze gloednieuwe aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op referentiewerken uit het vakgebied en bevatten de nodige sleutelelementen om deze kwaliteitsdoelstelling te halen in het voordeel van elke patiënt.

Het programma van 26 juni 2019:

• 13u30 : Onthaal
• 14u15 : Woord van de Coördinator van de HGR 
• 14u30 : Inleiding – Anne Simon
• 14u45 : Endoscopen met werkkanaal – Guido Demaiter
• 15u00 : Warmtegevoelige endocavitaire sondes en medische hulpmiddelen
                      zonder werkkanaal – Michèle Gérard
• 15u15 : Producten – Blaise Delhauteur
• 15u30 : Kwaliteitsbeheersysteem – Greet Manderyck
• 15u45 : Microbiologische controles – Hilde Jansens
• 16u00 : Ronde tafel – Anne Simon
• 16u30 : Conclusies – Anne Simon

Simultane vertaling Nederlands, Frans is voorzien.
De accreditatie is aangevraagd. 
Professor Jean NEVE, voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad, en de professoren Hilde BEELE en Patrick DE MOL, vicevoorzitters, hebben de eer u uit te nodigen op de Algemene Vergadering van de Hoge Gezondheidsraad.

CHEMICALS AND HEALTH: RISKS AND HOW TO COUNTERACT

Datum: 15 mei 2019
Locatie: Zuidertoren (vlakbij het Zuidstation), Europa Esplanade, 1060 Brussel
Uur: vanaf 12u00

Dit jaar in het teken van het domein "chemische agentia" zal staan.
In 2019 wordt de Algemene Vergadering uitsluitend in het Engels gehouden.

Er wordt voorzien in een simultane vertaling naar het Frans en het Nederlands vanuit het Engels.

INLEIDING

In de afgelopen honderd jaar zijn de sociaaleconomische omstandigheden in de westerse landen aanzienlijk verbeterd. Hoewel de levensverwachting is gestegen, is de incidentie en prevalentie van veel 'beschavingsziektes' toegenomen. Uit een overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal blijkt dat verontreinigende stoffen, synthetische chemicaliën en fysische factoren die verband houden met de hedendaagse levensstijl en de huidige milieuomstandigheden belangrijke oorzakelijke factoren zijn voor verschillende ziekten. Tijdens deze wetenschappelijke vergadering zal de Raad proberen op zijn minst een gedeeltelijk antwoord te geven op de vraag:

"Waarom dit gebeurde, welk type agentia zijn hierbij betrokken en wat kan er gedaan worden om tot een effectieve preventie te komen?”

We worden blootgesteld aan een enorm aantal chemische stoffen, waarvan waarschijnlijk een paar procent mutagene, carcinogene, endocrien-verstorende of receptor-bindende eigenschappen hebben. Wat kunnen de experts van de Hoge Gezondheidsraad voorstellen om "Chemische stoffen en Gezondheid" met elkaar te verzoenen?

Voor de toekomst van onze kinderen suggereren we de implementatie van het concept van "fysisch-chemische milieuhygiëne" en de implementatie van de best mogelijke nieuwe technologische innovaties.

Voor de Raad en veel experts is het van essentieel belang dat bij de beleidsvorming naar bezorgde burgers, velddeskundigen, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties wordt geluisterd.

Wij nodigen u van harte uit om gedachten te delen tijdens onze jaarlijkse vergadering!

Moderator voor deze dag: Prof. Catherine Bouland - ULB
• 12.00 : Registration and sandwiches
• 13.00 : "Welcome" by Prof.Jean Nève - President SHC
• 13.10 : Introduction by Prof. Nicolas Van Larebeke - SHC
• 13.25 : Endocrine disruption by Prof. Laura Vandenberg - University of Massachusetts - Amherst
• 14.10 : Questions from the public (Moderator + Prof. Laura Vandenberg)
• 14.25 : Genomic modifications across age and gender in human populations exposed to environmental
                     contaminants: the necessity of prevention by Prof. Jos Kleinjans - Maastricht University
• 14.55 : Questions from the public (Moderator + Prof. Jos Kleinjans)
• 15.10 : Propositions and recommendations from the SHC - Prof. Greet Schoeters - UA/SHC
• 15.35 : Questions from the public (Moderator + all lecturers)
• 16.05 : General conclusions by Prof. Nicolas Van Larebeke - SHC
• 16.15 : Networking reception

MODERATOR & KEYNOTE SPEAKERS