- Adviesforum

Het Adviesforum van de EFSA vormt de link tussen de EFSA en de nationale instellingen voor voedselveiligheid binnen de lidstaten (EU28 plus IJsland en Noorwegen). Zwitserland, de kandidaat-lidstaten (Servië, Montenegro, Turkije, Macedonië) en de Europese Commissie nemen er eveneens aan deel als observatoren. De leden van het forum zijn vertegenwoordigers van de nationale instellingen die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van de risico’s. De vergaderingen worden voorgezeten door de uitvoerend directeur van de EFSA.

Het forum past perfect binnen de samenwerkingsstrategie die de EFSA uitwerkte voor haar samenwerking met de lidstaten van de EU. Het biedt de EFSA en de Lidstaten de kans hun krachten te bundelen over kwesties in verband met de evaluatie en communicatie van de risico’s in Europa. De leden gebruiken dit forum om de EFSA raad te geven over wetenschappelijke kwesties, haar werkprogramma en prioriteiten, en om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor opkomende risico’s.

BELGISCHE VERTEGENWOORDIGERS:

LID

Benoit HORION

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

(FOD VVVL)

VERVANGEND LID

Xavier VAN HUFFEL

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

 

Voor meer informatie over dit comité kunt u terecht op de website van de EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/en/networks/af.htm  

- Focal point

BELGISCHE VERTEGENWOORDIGER

INSTELLING

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Dienst Internationale Betrekkingen

CONTACTPERSOON

 

Laurence Ballieux

Tel: 02 524 90 38

E-mail: efsafocalpoint@health.belgium.be

-Netwerken van wetenschappelijke organisaties die de eenheden van de EFSA ondersteunen

De netwerken van de EFSA bestaan uit nationale organisaties die werden aangesteld door de lidstaten van de EU (via het lid van het adviesforum) en die bevoegd zijn voor de domeinen waarvoor de verschillende netwerken instaan. Vertegenwoordigers van de Commissie en van andere organisaties (ook van buiten de Europese Unie) met een grondige en specifieke kennis van de behandelde domeinen mogen ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan de werkzaamheden van de netwerken van de EFSA.

De netwerken worden voorgezeten door de EFSA en ondersteund door de bevoegde eenheid binnen de Autoriteit. Hun doelstelling is de wetenschappelijke samenwerking te bevorderen op de domeinen die tot het mandaat van de EFSA behoren.

Voor meer informatie over deze comités kunt u terecht op de website van de EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/science/wgs-and-networks