Als jouw werknemer een zaak aanspant bij de arbeidsrechtbank, hetzij om de niet-erkenning van een arbeidsongeval aan te vechten, hetzij om de conclusies van Medex aan te vechten, moet je ons zo snel mogelijk informeren. Het principe van de scheiding der machten verbiedt een administratie, in dit geval Medex, een standpunt in te nemen over een vraag die aan de rechter is voorgelegd.  Stuur ons ten minste het inleidende verzoekschrift, het vonnis tot benoeming van de gerechtelijk deskundige, het eindrapport van de deskundige en het definitieve vonnis, zodat onze gegevens overeenstemmen met die van de rechtbank. In het geval van een beroep bij de Arbeidsrechtbank moeten dezelfde documenten naar ons gestuurd worden.
 

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)