Een apotheker is een deskundige op het gebied van geneesmiddelen. Alleen erkende apothekers mogen in België niet terugbetaalbare medicatie verkopen en/of geneesmiddelen op recept of voorschrift afleveren op naam van de patiënt. De locatie en de verkoop van medicatie is aan strikte regels onderworpen. De erkende apotheker moet zich inschrijven bij de Provinciale Geneeskundige Commissie van zijn vestigingsplaats. Hij/zij moet ook ingeschreven zijn op de lijst van de voor het beroep bevoegde Orde van apothekers.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is verantwoordelijk voor de erkenning van de apothekers. Meer informatie vindt u hier.

Ziekenhuisapotheker
De ziekenhuisapotheker is een apotheker met een gespecialiseerde opleiding om te worden erkend als ziekenhuisapotheker. Hij/zij mag enkel de geneesmiddelen, hulmiddelen of substanties voor diagnostische onderzoeken afleveren die door de behandelende arts zijn voorgeschreven en dit enkele gedurende de opname van de patiënt tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis. Hij/zij heeft geen rechtstreeks contact met de patiënt.

De FOD Volksgezondheid is bevoegd voor de erkenning en de registratie van de ziekenhuisapothekers. Meer informatie en wetgeving over het beroep vindt u hier.