Aanbevelingen inzake SARS-CoV-2-vaccinatie met behulp van een boodschapper RNA-vaccin van zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad prioriteiten aan voor de vaccinatie tegen COVID-19  van zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven.

Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren voor de Belgische Taskforce "Operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19" en huisartsen  over  strategische COVID-19 vaccinatie in België voor dit specifieke deel van de bevolking.