Aanbevelingen inzake SARS-CoV-2-vaccinatie met behulp van een boodschapper RNA-vaccin van zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven


In deze versie 4 (van 21/05/2021) van het wetenschappelijk advies dat richtlijnen voorstelt aan de beleidsmakers inzake volksgezondheid, herziet de Belgische Hoge Gezondheidsraad de prioriteiten voor vaccinatie tegen COVID-19 van zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven.

Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren voor de Belgische Taskforce "Operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19" en huisartsen  over  strategische COVID-19 vaccinatie in België voor dit specifieke deel van de bevolking.