Milieuproductverklaringen (EPD’s): een praktische gids voor producenten in de bouwsector

De bouwsector staat voor grote uitdagingen. We willen zo energiezuinig mogelijk bouwen en wonen, en onze ecologische voetafdruk verkleinen. Daarom willen we gebouwen en producten die ons klimaat en het milieu zo weinig mogelijk verstoren.

In ons land is er een wettelijk kader en programma voor de ontwikkeling van milieuproductverklaringen (EPD's) voor bouwproducten. België is hierin een koploper. EPD's zijn gebaseerd op levenscyclusanalyses (LCA’s). Ze zijn het beste hulpmiddel om de milieu-impact van een product in te schatten, materialen correct te vergelijken en te voorkomen dat bepaalde materialen en producten ten onrechte als duurzaam worden aanzien.

Bent u geïnteresseerd om een EPD te laten opstellen voor uw bouwproduct? Deze praktische gids voor producenten toont welke stappen u moet doorlopen en wat de voordelen zijn voor uw bedrijf. 

U kunt ook gedrukte exemplaren van de gids bestellen via epd@environment.belgium.be.

Auteurs: VITO en FOD Volksgezondheid