B-FAST iN ELKELE WOORDEN

 

Het Belgian First Aid and Support Team (B-FAST) is een snelle interventiedienst van de Belgische overheid die in actie treedt bij rampen in het buitenland, op verzoek van de autoriteiten van het getroffen land (bilateraal, of via de internationale coördinatiestructuren van de Europese Unie of de Verenigde Naties).

B-FAST levert bijstand in de fase tussen de ramp en de tijd die het getroffen land nodig heeft om de reconstructie- en rehabilitatiefase op te starten. Het veiligheidsaspect van een missie wordt steeds meegenomen in elke evaluatie tot al dan niet ontplooiing van B-FAST capaciteiten of experten.
 
B-FAST is samengesteld uit volgende departementen:

  • FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Civiele Veiligheid

  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

  • FOD Buitenlandse Zaken

  • FOD Beleid en Ondersteuning

  • Ministerie van Defensie

Meer informatie over de departementen en hun modules vindt u hier.
 
De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor het operationeel houden van volgende capaciteiten die zij ten behoeve van B-FAST aanbiedt:

 
Zij is hierbij verantwoordelijk voor de operationele procedures van haar eigen capaciteiten, voor de rekrutering en de technische training van haar personeel, en voor het aanleveren en onderhouden van het benodigd materieel.