Borstvoeding speelt een cruciale rol in het menselijke biologische systeem met een levenslange impact op gezondheid en ontwikkeling. Niet alleen belangrijk voor baby’s in lage-, middelhoge- of hoge- inkomenslanden, ook voor hun moeders biedt borstvoeding specifieke gezondheidsvoordelen.
Wereldwijd is het een strategie in het voorkomen van kindersterfte. Tot 800.000 sterftes per jaar zouden vermeden kunnen worden volgens de WHO als alle kinderen borstvoeding zouden krijgen.
Om moeders efficiënt te ondersteunen in hun keuze voor borstvoeding, is een proactieve begeleiding nodig die ondermijnende barrières voor borstvoeding aanpakt. Het Baby Friendly Hospital Initiative is een voorbeeld van een actieplan waar onze overheid zich achter schaart.

In België zet het BFHI-actieplan de kraamafdelingen ertoe aan om toekomstige ouders de beste informatie te verstrekken op het vlak van voeding en gezondheid. Sinds de lancering van dit plan in 2005 hebben 31 ziekenhuizen het certificaat "Babyvriendelijk Ziekenhuis" gekregen en dit voor een duur van 4 jaar waarna een nieuwe BFHI-audit gebeurt. Dat certificaat garandeert onder meer dat deze ziekenhuizen een kwalitatief hoogstaande opvang, ondersteuning en begeleiding van moeder en baby verzekeren vanaf de zwangerschap tot aan het ontslag uit het ziekenhuis.

Teneinde de ziekenhuizen in staat te stellen om zich bij dat initiatief aan te sluiten en hun zoektocht naar informatie verder uit te diepen, werden praktische tools uitgewerkt. Die dienen als referentie en zijn in PDF-formaat terug te vinden onder de rubriek « documenten ».


Hoe is het initiatief "Babyvriendelijk Ziekenhuis" ontstaan ?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef lanceerden het "Baby Friendly Hospital Initiative" (BFHI) in 1991. Hun prioriteiten zijn de bescherming, de bevordering en de ondersteuning van borstvoeding wereldwijd. Heel gauw sloten verschillende groepen van over de hele wereld zich aan bij dit initiatief.
De FOD Volksgezondheid lanceerde in 2005 het BFHI-actieplan en ondersteunt de financiering samen met UNICEF België. Het BFHI-actieplan is ook afgestemd op het Belgisch Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan.
Het BFHI legt internationale normen op, onder meer voor de kwaliteit van de zorg inzake borstvoeding, de begeleiding van de ouders en het op de markt brengen van zuigelingenvoeding.

Wat zijn de criteria om het label "Babyvriendelijk Ziekenhuis" te behalen?

Om het BFHI-label te behalen, moeten de ziekenhuizen:

 • praktische aanbevelingen inzake borstvoeding in acht nemen
 • de toekomstige ouders, de kraamvrouwen en hun partner correct informeren en begeleiden
 • voldoen aan volgende criteria om het kwaliteitscertificaat te behalen:
 1. Implementeren  van de Tien Vuistregels, sleutelpunten om het succes van borstvoeding te bevorderen, promoten en optimaal te begeleiden, 80% van het medisch personeel dient een borstvoedingsopleiding te krijgen;
 2. Succesrate van 75% uitsluitend borstvoeding/12 maanden van bij de geboorte tot aan het ontslag van de baby uit de kraamkliniek;
 3. Mother Friendly care; de fysieke en psychische behoeften van de moeders tijdens de arbeid en de bevalling respecteren;
 4. De begeleiding en ondersteuning voor het veilig bereiden van kunstvoeding voor de niet borst voedende moeders;
 5. De gezinnen beschermen tegen alle commerciële invloeden wat zuigelingenvoeding betreft: het ziekenhuis zal geen vervangingsmiddelen voor moedermelk, zuigflessen of (fop)spenen gratis of tegen verminderde prijs aanschaffen en geen staaltjes van deze producten of van eender welk ander reclame artikel promoten of verspreiden.

Coördinatie van het BFHI-project

De coördinator coacht de ziekenhuizen bij het behalen van het BFHI- certificaat.
Deze coaching omvat:

 • bezoeken aan de ziekenhuizen om de planning en de in te voeren strategieën uit te werken;
 • de coördinatie van het project;
 • de organisatie en de evaluatie van het accreditatieproces met inbegrip van het opleiden en begeleiden van de evaluatoren.
 

 Bent u geïnteresseerd in de BFHI-accreditatie? 

Interesse? Dien een kandidatuuraanvraag in. 

 

Terug naar boven

Contactgegevens