Woonzorgcentra zijn thuisvervangende zorgorganisaties met een eigen werkstructuur en werkomgeving. De werkmethodes zijn er afgestemd op de zorgverlening van de eerste lijn.

De preventie van zorginfecties, de kwaliteit van de zorgverlening en de veiligheid van de bewoners van deze centra hebben in de voorbije jaren een belangrijke plaats gekregen. De residentiële zorgorganisaties worden, door hun bijzondere leefsituatie waarbij doorgaans zeer kwetsbare ouderen samenwonen, steeds meer geconftronteerd met de problematiek van zorginfecties.

Bewust van de complexiteit en specificiteit van deze zorgverlening startte de FOD Volksgezondheid, in samenspraak met de Gewesten en Gemeenschappen, op 1 januari 2010, een onderzoekzoeksproject : “Beheersing van zorginfecties in woonzorgcentra”. Gedurende 18 maanden hebben zes consortia, bestaande uit ziekenhuizen en woonzorgcentra van uit het ganse land, samengewerkt aan dit project. De resultaten van het onderzoek werden gebundeld in een rapport, dat u hier kan vinden.