Uw gegevens bij Medex zijn bijzonder: het zijn meestal gegevens die verband houden met uw gezondheidstoestand. De GDPR legt in dit geval hoge beschermingsniveaus op. Medex heeft zijn eigen privacybeleid opgesteld om beter aan te sluiten bij de specifieke vereisten waaraan het DG Gezondheid en Werk, in vergelijking met andere entiteiten van de FOD Volksgezondheid, moet voldoen.