In de Verenigde Naties ontwikkelen verschillende organisaties milieuacties of acties die een belangrijke bijdrage voor de duurzame ontwikkeling leveren.

De FOD Volksgezondheid volgt deze acties op en vestigt in het bijzonder zijn aandacht op de volgende organisaties:
UNESCO
- WGO
HLPF
   
UNESCO

UNESCO is de organisatie van de Verenigde Naties die verantwoordelijk is voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met zetel in Parijs.

De FOD Volksgezondheid volgt meer in het bijzonder de Werelderfgoed Conventie van 1972 op. Deze Conventie verschaft labels en werkt beheerprogramma’s uit voor mariene en landelijke natuurgebieden op basis van adviezen en criteria die worden uitgebracht door de IUCN (Internationale Vereniging voor milieubehoud), haar wetenschappelijke adviseur.

In België zijn er geen natuurgebieden die door de UNESCO een label kregen. Slechts enkele culturele sites hebben dit label gekregen. Sites van wereldbelang, die bijzonder kwetsbaar en bedreigd zijn, zoals het Virungapark in de Democratische Republiek Congo (DRC), trekken de aandacht van de Belgische wetenschappers en van Ontwikkelingssamenwerking.

Tussen 2009 en 2013 heeft het DG Leefmilieu met deze Conventie een partnerschapsovereenkomst en een akkoord ter versterking van de capaciteiten gesloten teneinde in deze uitzonderlijke sites activiteiten op het vlak van klimaatverandering, biodiversiteit of nog bosbehoud te ondersteunen.

De UNESCO is ook het leidende Agentschap van de Verenigde Naties voor water en huisvest de Intergouvernementele Oceanografische Commissie, waarvan één van de programma’s zijn zetel in Oostende heeft ( I.O.D.E. – International Oceanographic Data and Information Exchange).

De UNESCO ontwikkelt ook een opvoedingsprogramma voor duurzame ontwikkeling en een programma met als titel « Man and Biosphere ». Verschillende sites van wereldbelang zijn erkend als « reserves van de Biossfeer », waardoor ze een bepaalde bescherming krijgen.

Tot slot ontwikkelt de UNESCO activiteiten op het vlak van wetenschappelijke en milieu-ethiek, onder meer op het vlak van klimaatverandering.

De UNESCO heeft in Brussel een Liaison Office gevestigd teneinde haar link met de Europese Unie te versterken.    

     

HLPF

Naar aanleiding van Rio+20, werd de Commission on Sustainable Development (CSD) vervangen door het High Level Political Forum (HLPF).

Het eerste forum werd georganiseerd op 24 september 2013.

Bedoeling ervan is de implementatie van de duurzame ontwikkeling op te volgen en de integratie, de efficiëntie en de coördinatie van de drie pijlers van de duurzame ontwikkeling te vergemakkelijken:
• de economische ontwikkeling,
• de sociale ontwikkeling,
• de milieu-ontwikkeling.

Deze nieuwe toppen streven ernaar om een groter gewicht aan het internationale beheer van duurzame ontwikkeling toe te kennen en de uitwerking van een nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling na 2015 mogelijk te maken.