Belgisch handboek voor klinische audits in de medische beeldvorming

 

Het Besluit medische blootstellingen van 13 februari 2020 voorziet het uitvoeren van klinische audits in medisch-radiologische installaties. Het FANC is de bevoegde overheid voor het aanduiden van deze installaties en het bepalen van de specifieke modaliteiten en frequenties voor deze klinische audits.


Vanaf 1 september 2019 zijn klinische audits voor radiologiediensten en connexe diensten die gebruik maken van röntgentoepassingen verplicht. De audits zullen uitgevoerd worden volgens de criteria beschreven in het B-QUAADRIL.

Ter voorbereiding op de invoer van klinische audits heeft het Belgian Medical Imaging Platform (BELMIP) een handboek voor klinische audits in de radiologie opgesteld. Dit handboek, B-QUAADRIL, is gebaseerd op criteria van het International Atomic Energy Agency (IAEA) en bevat kwaliteitscriteria waartegen diensten medische beeldvorming hun werkwijze kunnen toetsen. Klinische audits aan de hand van de kwaliteitscriteria in B-QUAADRIL kunnen de sector helpen bij het evalueren en optimaliseren van de kwaliteit binnen alle diensten waar radiologische toepassingen worden gebruikt.

Het opstellen van een gebruiksvriendelijk en efficiënt handboek voor klinische audits is enkel mogelijk in constructieve samenwerking met de sector. Het B-QUAADRIL werd daarom in de tweede helft van 2017 en in de zomer van 2018 uitgebreid afgetoetst bij de sector aan de hand van piloottesten in verschillende ziekenhuizen. In navolging van de feedback uit de sector werd het B-QUAADRIL herwerkt en werden de kwaliteitscriteria gefinaliseerd.

Raadpleeg de actuele versie van het B-QUAADRIL
 

Overzicht versies B-QUAADRIL
juli 2019
 
Eerste versie
juli 2020
 
Aanpassingen in de terminologie en in de verwijzing naar de regelgeving naar aanleiding van de publicatie en in werking treden van het besluit medische blootstellingen. Geen inhoudelijke wijzigingen aan de kwaliteitscriteria t.o.v. de versie van juli 2019.

Voor verdere informatie rond de reglementaire vereisten verwijzen wij u graag door de website van het FANC.

 

Contactadres: medicalexposures@fanc.fgov.be