Belgisch handboek voor klinische audits in de medische beeldvorming

 

Eind 2013 werd de Europese richtlijn 2013/59/Euratom gepubliceerd. Deze richtlijn vervangt onder meer de vroegere “patiëntenrichtlijn” 97/43/Euratom. Net zoals reeds was voorzien in de richtlijn 97/43/Euratom, verplicht ook de richtlijn 2013/59/Euratom de Europese lidstaten om in hun regelgeving een kader op te nemen voor het uitvoeren van klinische audits volgens nationale procedures. De richtlijn 2013/59/Euratom wordt actueel door het federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) omgezet in Belgische wetgeving.

In voorbereiding op deze toekomstige verplichting om klinische audits uit te voeren heeft BELMIP het document B-QUAADRIL opgesteld. B-QUAADRIL staat voor “Belgian Quality Assurance Audit for Diagnostic Radiology Improvement and Learning”. Het is een handboek met kwaliteitscriteria waartegen diensten medische beeldvorming hun werkwijze kunnen toetsen. In eerste instantie gebeurt dit aan de hand van een zelfevaluatie in de dienst zelf. In een latere fase wordt een interne audit uitgevoerd, en tot slot wordt ook een externe klinische audit uitgevoerd. Deze kwaliteitscriteria kunnen de sector helpen bij het evalueren en optimaliseren van de kwaliteit binnen alle diensten waar radiologische toepassingen worden gebruikt.

Het B-QUAADRIL werd voor diensten radiologie gefinaliseerd. De meest recente versie is de versie van juli 2018. U vindt deze hier.

In de komende maanden wordt het document nog afgetoetst met experten uit connexe diensten om na te gaan of het document ook voor deze diensten voldoende duidelijk is en dit, waar nodig, te verduidelijken. Het feedbackformulier vindt u hier. De deadline voor feedback is 16 september.