Advies nr. 74 - seksuele bijstand voor personen met een beperking

Advies van 13 november 2017 betreffende seksuele bijstand voor personen met een beperking

Advies nr. 73 - euthanasie in geval van niet-terminale patiënten, psychisch lijden en psychiatrische aandoeningen

Advies van 11 september 2017 betreffende euthanasie in geval van niet-terminale patiënten, psychisch lijden en psychiatrische aandoeningen

Advies nr. 72 - publieke sollicitatie van levende orgaandonatie

Advies van 8 mei 2017 betreffende de publieke sollicitatie van levende orgaandonatie

Advies nr. 71 - late zwangerschapsafbreking om medische redenen

Advies van 8 mei 2017 betreffende de praktijk van late zwangerschapsafbreking om medische redenen

Advies nr. 70 - ethische aspecten van de niet-medische besnijdenis

Advies van 8 mei 2017 betreffende de ethische aspecten van de niet-medische besnijdenis