Hieronder vindt u een overzicht van de tweejaarlijkse conferenties georganiseerd door het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

2023 - Ethisch overleg in de zorg : van theorie naar praktijk

Powerpoint presentaties, video's en bijbehorende documenten :

  • Druk op de ketel van de zorg. Ethisch overleg als antwoord op morele stress van Yvonne Denier (Professor Health Care Ethics, KUL, Centre for Biomedical Ethics and Law). 
  • Ethisch overleg op regionaal niveau: de ervaring van het ‘Espace Ethique de la région Île-de-France van Emmanuel Hirsch (Emeritus Hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit van Parijs-Saclay).
  • ​​​Het recht op ethiek, een noodzakelijk patiëntenrecht? van Tom Goffin (Docent gezondheidsrecht aan de UGent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg; Voorzitter van de Federale Commissie rechten van de patiënt).
  • Clinical Ethics Support Team (CEST) van Véronique Helin (coördinator van het project CEST -clinical ethics support team- van het Universitair Ziekenhuis Brugmann), Thérèse Locoge (Juridisch directeur UZ Brugmann en UZ Sint-Pieter Brussel) en César Meuris (PhD, hoofd van het Ressort-HERS Centrum voor onderzoek en permanente vorming).
  • Atelier 3 : Beroepsgeheim en multidisciplinair ethisch overleg

  • Beroepsgeheim en multidisciplinair ethisch overleg van Lucien Nouwynck (Ere procureur generaal, plaatsvervangend magistraat bij het Hof van Beroep van Brussel).
  • Beroepsgeheim en multidisciplinair ethisch overleg van Lieven Wostyn (medisch coördinator Zorgcentrum na seksueel geweld AZ Delta, Fellow Law and Criminology VUB, consulent Centrum voor gerechtelijke geneeskunde UZA en voorzitter provinciale raad Orde der artsen West-Vlaanderen).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

2021 - Autonomie her-dacht

 

2018 - Precisiegeneeskunde : een nieuw verhaal?

2016 - Zorg verlenen : een engagement zonder grenzen?

2013 - Mijn gezondheid, ieders gezondheid? De ethische uitdagingen van de volksgezondheid

2011 - 15 jaar Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek: terugblik en perspectieven

2010 - Voorzitterschap van de EU: XVIde Forum van de nationale ethische comité, NEC-Forum, oktober 2010


2009 - Mijn gezondheid in een digitale wereld

2007 - Allen gedopeerd? Ethiek van de "verbeter"-geneeskunde

2005 - Lokale commissies voor medische ethiek en medische praktijk

2003 - Toegang tot de gezondheidszorg: de ethische inzet

2001 - Voorafgaande wilsverklaringen: uitdrukking van de rechten van de patiënt?

1999 - Erfelijkheid: genetische testen en maatschappij

1997 - Het menselijk embryo in-vitro

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat