Hieronder vindt u een overzicht van de tweejaarlijkse conferenties georganiseerd door het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Precisiegeneeskunde : een nieuw verhaal? 2018

                                                 

Zorg verlenen : een engagement zonder grenzen? 2016

Mijn gezondheid, ieders gezondheid? De ethische uitdagingen van de volksgezondheid, 2013

15 jaar Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek: terugblik en perspectieven, 2011

Voorzitterschap van de EU: XVIde Forum van de nationale ethische comité, NEC-Forum, 27-29 oktober 2010

Mijn gezondheid in een digitale wereld, 2009

Allen gedopeerd? Ethiek van de "verbeter"-geneeskunde, 2007

Lokale commissies voor medische ethiek en medische praktijk, 2005

Toegang tot de gezondheidszorg: de ethische inzet, 2003

Voorafgaande wilsverklaringen: uitdrukking van de rechten van de patiënt? 2001

Erfelijkheid: genetische testen en maatschappij, 1999

Het menselijk embryo in-vitro, 1997

Contact information

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Eurostation II, 7e verdieping, lok. 07C040
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Informatieverantwoordelijke
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat