Advies Exp-8 - competenties en expertise leden CME

Advies van 16 september 2013 betreffende de competenties en de expertise van de eden van volledig erkende commissies voor medische ethiek

Advies Exp-3- Ontwerp KB betreffende experiementen op de menselijke persoon

Advies van 8 mei 2006 van belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende het ontwerp van KB tot wijziging van ht KB van 30 juni 2004 tot bepaling van...