Briefadvies nr. 8 - donor advocate

Briefadvies van 19 maart 2013 over de toepassing van art. 8 bis van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Donor Advocate)

Briefadvies nr. 7 - statuut van de bevolkingsstudies i.v.m. gezondheid en leefmilieueffecten

Briefadvies nr. 7 van 23 september 2011 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek aan Dr. Patrick Cras, Voorzitter van de Commissie voor medische ethiek van de...

Briefadvies nr. 6 - medische onderzoeken in arbeidsverhoudingen van de ambtenaren van de buitendiensten van de Staatsveiligheid

Briefadvies nr. 6 van 11 mei 2010 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek aan de heer Stefaan De Clerck, Minister van Justitie (inclusief de vraag om advies van de...

Briefadvies nr. 5 - melding ras en/of etnie in protocollen klinische studies

Briefadvies van 23 juni 2009 betreffende de mogelijkheid om het ras/de etnische afkomst te vermelden in de protocols van klinische testen op gezonde vrijwilligers

Briefadvies nr. 4 - meldingsplicht voor een patiënt met een besmettelijke aandoening

Briefadvies van 2 oktober 2008 betreffende de meldingsplicht voor een patiënt met een besmettelijke aandoening zoals TBC, hepatitis C of HIV