Advies nr. 3 - geslachtskeuze

Advies van 17 november 1997 betreffende de geslachtskeuze

Advies nr. 2 - verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde

Advies van 7 juli 1997 betreffende het verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa

Advies nr. 1 - wettelijke regeling van euthanasie

Advies van 12 mei 1997 betreffende de wenselijkheid van een wettelijke regeling van euthanasie