Advies nr. 8 - sterilisatie van personen met een mentale handicap

Advies van 14 september 1998 betreffende de problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen

Advies nr. 8 - bijlage

Bijlage bij advies nr. 8 - sterilisatie van personen met een mentale handicap

Advies nr. 7 - toegang tot de zorgverstrekking

Advies van 13 juli 1998 betreffende toegang tot de zorgverstrekking

Advies nr. 6 - normen voor centra voor in-vitrofertilisatie

Advies van 8 juni 1998 betreffende de ethische normen voor de optimalisering van het aanbod en van de werkingscriteria van de centra voor in-vitrofertilisatie

Advies nr. 5 - bescherming van biotechnologische uitvindingen

Advies van 9 februari 1998 inzake de juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen