Advies nr. 11 - levende orgaandonatie

Advies van 20 december 1999 betreffende het wegnemen van organen en weefsels bij gezonde levende personen, met het oog op transplantatie

Advies nr. 10 - reproductief menselijk klonen

Advies van 14 juni 1999 i.v.m. het reproductieve menselijk klonen

Advies nr. 9 - levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen

Advies van 22 februari 1999 betreffende het levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen