Advies nr. 20 - predictieve genetische tests en HIV-tests in arbeidsverhoudingen

Advies van 18 november 2002 betreffende predictieve genetische tests en HIV-tests in het kader van arbeidsverhoudingen

Advies nr. 19 - bestemming van ingevroren embryo’s

Advies van 14 oktober 2002 over de bestemming van ingevroren embryo’s

Advies nr. 18 - onderzoek menselijk embryo in vitro

Advies van 16 september 2002 betreffende het onderzoek op het menselijk embryo in vitro

Advies nr. 17 - zelftests HIV

Advies van 10 juni 2002 betreffende de ethische aspecten van zelftests voor de opsporing van het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)

Advies nr. 16 - bloedtransfusie en Getuigen van Jehova

Advies van 25 maart 2002 betreffende het weigeren van bloedtransfusie door de Getuigen van Jehova