Advies nr. 50 - wijzigingen aan de transplantatiewet

Advies van 9 mei 2011 betreffende wijzigingen door de wet van 25 februari 2007 aangebracht aan de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen