Advies nr. 57 - "social freezing"

Advies van 16 december 2013 over de ethische aspecten van het invriezen van eicellen om leeftijdsgebonden infertiliteit te voorkomen

Advies nr. 56 - dwaaldetectie bij personen met dementie in thuiszorgsituatie

Advies van 16 december 2013 m.b.t. hulpmiddelen voor dwaaldetectie bij personen met dementie in een thuiszorgsituatie

Advies nr. 55 - behandeling van patiënten met multiresistente tuberculose

Advies van 13 mei 2013 betreffende de behandeling van patiënten met multiresistente tuberculose vanuit het oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid