Advies nr. 60 - levertransplantatie bij patiënten met acute alcoholische hepatitis (AAH)

Advies van 27 januari 2014 m.b.t. de ethische aspecten van levertransplantatie bij patiënten met acute alcoholische hepatitis (AAH) die niet op de klassieke medische behandelingen...

Advies nr. 59 - toepassing van de euthanasiewet (gewetensclausule voor instellingen)

Advies van 27 januari 2014 betreffende de ethische aspecten van de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

Advies nr. 58 - financiering van dure geneesmiddelen

Advies van 27 januari 2014 over de problematiek van financiering van dure geneesmiddelen