Advies nr. 67 - ontvangen van eicellen binnen een lesbisch paar (ROPA)

Advies van 12 september 2016 betreffende het ontvangen van eicellen afkomstig van de partner binnen een lesbisch paar met het oog op een in-vitrofertilisatie. (ROPA = Reception of...

Advies nr. 66 - niet-invasieve prenatale diagnostiek (NIPT)

Advies van 9 mei 2016 betreffende de ethische uitdagingen gesteld door de niet-invasieve prenatale diagnostiek (NIPT) voor trisomie 21, 13 en 18

Advies nr. 65 - vreemdelingen met ernstige medische, inclusief psychiatrische problemen

Advies van 9 mei 2016 betreffende de problematiek van vreemdelingen met ernstige medische, inclusief psychiatrische, problemen

Advies nr. 64 - vaccinatieverplichting

Advies van 14 december 2015 betreffende de ethische aspecten van de vaccinatieverplichting

Advies nr. 63 - ontwerpprotocol "Donation after Circulatory Death" (DCD)

Advies van 12 oktober 2015 betreffende het ontwerpprotocol "Donation after Circulatory Death" (DCD) van de Belgische Transplantatieraad en de Belgische Transplantatievereniging