Advies nr. 69 - experimenten en ander wetenschappelijk onderzoek bij gedetineerden

Advies van 13 februari 2017 betreffende experimenten en ander wetenschappelijk onderzoek bij gedetineerden

Advies nr. 68 - leeftijdsgrens voor medisch geassisteerde voortplanting

Advies van 14 november 2016 betreffende de leeftijdsgrens voor medisch geassisteerde voortplanting

Advies nr. 67 - ontvangen van eicellen binnen een lesbisch paar (ROPA)

Advies van 12 september 2016 betreffende het ontvangen van eicellen afkomstig van de partner binnen een lesbisch paar met het oog op een in-vitrofertilisatie. (ROPA = Reception of...

Advies nr. 66 - niet-invasieve prenatale diagnostiek (NIPT)

Advies van 9 mei 2016 betreffende de ethische uitdagingen gesteld door de niet-invasieve prenatale diagnostiek (NIPT) voor trisomie 21, 13 en 18

Advies nr. 65 - vreemdelingen met ernstige medische, inclusief psychiatrische problemen

Advies van 9 mei 2016 betreffende de problematiek van vreemdelingen met ernstige medische, inclusief psychiatrische, problemen