Advies nr. 24 - therapeutisch kloneren

Advies van13 oktober 2003 betreffende de menselijke stamcellen en het therapeutisch kloneren

Advies nr. 23 - commissies voor medische ethiek

Advies van 8 september 2003 betreffende de ethische comités in uitvoering van art. 6bis, §2 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, gewijzigd bij de programmawet van 24...

Advies nr. 22 - geslachtskeuze om niet-medische redenen

Advies van 19 mei 2003 betreffende geslachtskeuze om niet-medische redenen

Advies nr. 21 - gedwongen behandeling bij gedwongen opname

Advies van 10 maart 2003 betreffende gedwongen behandeling bij gedwongen opname

Advies nr. 21 - bijlage

Bijlage bij advies nr. 21 - gedwongen behandeling bij gedwongen opname