Advies nr. 64 - vaccinatieverplichting

Advies van 14 december 2015 betreffende de ethische aspecten van de vaccinatieverplichting

Advies nr. 63 - ontwerpprotocol "Donation after Circulatory Death" (DCD)

Advies van 12 oktober 2015 betreffende het ontwerpprotocol "Donation after Circulatory Death" (DCD) van de Belgische Transplantatieraad en de Belgische Transplantatievereniging

Advies nr. 62 - gevolgen voor zwangere vrouw van deelname door mannelijke partner aan klinische studie

Advies van 12 oktober 2015 betreffende de ethische implicaties van het 'statuut' van de zwangere partner van een mannelijke deelnemer aan een klinische studie

Advies nr. 61 - vermaatschappelijking van de zorg

Advies van 9 maart 2015 betreffende de vermaatschappelijking van de zorg

Advies nr. 60 - levertransplantatie bij patiënten met acute alcoholische hepatitis (AAH)

Advies van 27 januari 2014 m.b.t. de ethische aspecten van levertransplantatie bij patiënten met acute alcoholische hepatitis (AAH) die niet op de klassieke medische behandelingen...