Advies nr. 54 - wegneming post mortem van menselijk lichaamsmateriaal voor behandeling of wetenschappelijk onderzoek

Advies van 10 december 2012 betreffende de toestemming tot wegneming post mortem van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het...

Advies nr. 53 - weigering van medische zorgen door een zwangere vrouw

Advies van 14 mei 2012 betreffende de weigering van medische zorgen door een zwangere vrouw met gevolgen voor haar foetus

Advies nr. 52 - gebruik van menselijke weefsels en cellen in de reproductieve geneeskunde

Advies van 12 maart 2012 betreffende de Europese en Belgische regelgeving op het gebied van menselijke weefsels en cellen die worden gebruikt in het kader van de reproductieve...

Advies nr. 51 - openbaarmaking van onderzoeksresultaten van experimenten met mensen

Advies van 12 maart 2012 over de openbaarmaking van onderzoeksresultaten van experimenten met mensen

Advies nr. 50 - wijzigingen aan de transplantatiewet

Advies van 9 mei 2011 betreffende wijzigingen door de wet van 25 februari 2007 aangebracht aan de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen