Advies nr. 49 - PGD bij gezonde dragers van ernstige erfelijke aandoening

Advies van 20 april 2009 over de toepassing van pre-implantatie genetische diagnose (PGD) ter opsporing van gezonde dragers van een mutatie voor een ernstige erfelijke aandoening...

Advies nr. 48 - Belgisch operationeel plan influenzapandemie

Advies van 30 maart 2009 betreffende het Belgisch operationeel plan influenzapandemie

Advies nr. 47 - "compassionate use" en "medical need"

Advies van 9 maart 2009 betreffende de ethische implicaties van de wetgeving over programma’s voor gebruik van geneesmiddelen in schrijnende gevallen (compassionate use) en over...

Advies nr. 46 - fertiliteitsbehandeling op verzoek van een gedetineerde

Advies van 19 januari 2009 betreffende fertiliteitsbehandelingen op verzoek van een gedetineerde

Advies nr. 45 - banken van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek

Advies van 19 januari 2009 betreffende de banken van menselijke lichaamsmateriaal bestemd voor het onderzoek