Advies nr. 44 - groeiremming bij kinderen met een zeer ernstige mentale handicap ("Ashley"-case)

Advies van 23 juni 2008 betreffende de groeiremming bij kinderen met een zeer ernstige mentale handicap

Advies nr. 43 - commercialiseerbaarheid van menselijke lichaamsdelen

Advies van 10 december 2007 betreffende de problematiek van de commercialiseerbaarheid van menselijke lichaamsdelen

Advies nr. 42 - navelstrengbloedbanken

Advies van 16 april 2007 betreffende de navelstrengbloedbanken

Advies nr. 41 - geïnformeerde toestemming en “DNR”-codes

Advies van 16 april 2007 over de geïnformeerde toestemming en “DNR”-codes

Advies nr. 40 - toepassingsgebied van de 'Experimentenwet'

Advies van 12 februari 2007 betreffende het toepassingsgebied van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon