Advies nr. 29 - embryodonatie

Advies van 21 juni 2004 betreffende embryodonatie

Advies nr. 28 - voortplanting na het overlijden van de partner

Advies van 21 juni 2004 betreffende voortplanting na het overlijden van de partner

Advies nr. 27 - donatie van sperma en eicellen

Advies van 8 maart 2004 betreffende de donatie van sperma en eicellen

Advies nr. 26 - farmacogenetisch luik in onderzoeksprotocollen

Advies nr. 26 d.d. 15 december 2003 betreffende de invoering van een farmacogenetisch luik in onderzoeksprotocollen

Advies nr. 25 - opsporen van aangeboren metabolische afwijkingen

Advies van 17 november 2003 betreffende de bewaartijd van de bloedkaartjes en het vertrouwelijk karakter van de gegevens voor het opsporen van aangeboren metabolische afwijkingen