Lespakket :

 

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek stelt een  lespakket over Prioritering in de gezondheiszorg  ter beschikking van iedereen die er geheel of gedeeltelijk gebruik van wil maken. Er wordt alleen gevraagd steeds de bron te vermelden.

Het doel van dit lespakket is om inzicht te geven in het huidige westerse gezondheidszorgsysteem, in het bijzonder in de belangenconflicten en de ethische keuzes die zich daarbij stellen. Er wordt ingegaan op de belangrijkste filosofische en ethische theorieën rond de rechtvaardige samenleving en de criteria die deze aanreiken voor een rechtvaardig gezondheidszorgsysteem. Opdrachten geven leerlingen of studenten, lesgevers of docenten, of andere geïnteresseerden de kans om daar mee aan de slag te gaan.

 

Publicaties :

 

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat