Benzine is één van de meest gebruikte brandstoffen in het wegvervoer, naast diesel. Het gaat om een fossiele brandstof afgeleid uit aardolie.

Verschillen tussen benzine en diesel

Er zijn 2 belangrijke verschillen:

- De dichtheid en de energie-inhoud per liter van benzine is lager dan die van diesel. Er zijn meer liters benzine nodig dan diesel om een identieke hoeveelheid energie te genereren.
- Benzinemotoren zijn minder efficiënt dan dieselmotoren. Ze verbruiken meer energie om eenzelfde aantal kilometers af te leggen. Autoconstructeurs hebben dan ook minder geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze motoren.

Milieu-impact: welk type motor verdient de voorkeur?

Benzinemotoren stoten meer CO2 uit en verbruiken meer brandstof dan dieselmotoren bij vergelijkbare prestaties.

Anderzijds stoten benzinemotoren minder fijn stof (Particulate matter of PM in het Engels) en minder stikstofoxiden (NOx) uit. Beide verontreinigende stoffen zijn gevaarlijk voor de gezondheid.

Bijgevolg zijn benzinewagens meer aangewezen voor verplaatsingen in de stad omdat :

• ze enerzijds minder gevaarlijke en vervuilende stoffen uitstoten in zones met een grote bevolkingsdichtheid,
• en anderzijds, ook al stoten ze meer CO2 uit, ze minder lange afstanden afleggen.

Het verschil tussen benzine- en dieselmotoren lijkt wel af te nemen naarmate de normen voor de uitstoot van vervuilende stoffen verstrengen.

Een onevenwichtige productie

Momenteel is er een onevenwichtige vraag naar brandstof in Europa en in België. De productie van benzine ligt hoger dan de vraag terwijl de productie van diesel lager ligt dan de vraag. Deze situatie is hoofdzakelijk te wijten aan de samenstelling van het wagenpark: er rijden meer dieselwagens rond.


Met het oog op dit onevenwicht is het noodzakelijk:

• om nog meer ruwe aardolie te verwerken tot diesel in de raffinaderij om dit verschil in productie te proberen te verhelpen;
• om diesel te importeren en benzine te exporteren.