1. Nieuws
 2. Over BeQuinT: ontstaan, missie, samenstelling
 3. Projecten
  • Stuurgroep
  • Werkgroepen
 4. Beschikbare documenten
  • Nationale 'Patient Blood Management' enquête
  • Nationale enquêtes  kwaliteit transfusiebeleid
  • Aanbevelingen elektronisch voorschrift bloedcomponenten
  • E-learning
 5. Evenementen en newsletters

1.  Nieuws

 • Ons laatste webinar vond plaats op 25/03/2024. Klik hier voor meer info.

2. Over BeQuinT

Ontstaan

BeQuinT werd opgericht in 2011 (oorspronkelijke naam: Begeleidingscomité Hemovigilantie vanwege de focus op de ondersteuning van hemovigilantie in de Belgische ziekenhuizen). Later werd deze opdracht uitgebreid tot het realiseren van een verbeterd verbruik van bloedcomponenten. Sinds 2018 wordt er ook gefocust op 'Patient Blood Management'.

Missie

In de Belgische ziekenhuizen:

 • de verbetering van de kwaliteit van het transfusiebeleid en hemovigilantie,
 • de verbetering van het verbruik van bloedcomponenten,
 • de implementatie van ‘Patient Blood Management’ en het meten van de resultaten a.d.h.v. indicatoren.

Samenstelling

Overzicht van de verschillende leden van BeQuinT
Voorzitter van BeQuinT: Prof. Dr. S. Lessire (sarah.lessire@chuuclnamur.uclouvain.be)
Projectcoördinator: Mevr. J. Vanden Broeck (jana.vandenbroeck@health.fgov.be)