De FOD Volksgezondheid voert een bevraging uit om de administratieve lasten van zelfstandige zorgverleners in verband met e-health-tools in kaart te brengen. 

  1. Bevraging voor de thuisverpleegkundigen
  2. Bevraging voor de tandartsen 
  3. Bevraging voor de kinesisten
  • 2 doelen : het meten van de tijd die thuisverpleegkundigen, kinesisten en tandartsen besteden aan administratieve taken en uw mening over de e-health-tools die u gebruikt kennen.
  • 20 minuten : geschatte tijd om de bevraging in te vullen.
  • De enquête invullen kan nog tot maandag 10 mei 2021.
  • De resultaten van de enquête zullen u worden meegedeeld.


Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname en medewerking.