Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek is het officiële adviesorgaan dat beschikt over een gespecialiseerde bibliotheek die voor het publiek gratis toegankelijk is.

In de bibliotheek kunt u nationaal en internationaal uitgegeven boeken en tijdschriften in het brede domein van de bio-ethiek raadplegen waaronder basiswerken over bio-ethiek en medisch recht.

Verder vindt u er publicaties over onderwerpen als medische levenseindebeslissingen (palliatieve zorg, palliatieve sedatie, euthanasie), medisch begeleide voortplanting, zwangerschapsafbreking, genetische screening, bio/gentechnologie, gender, medisch-wetenschappelijk onderzoek (bij mensen), orgaandonatie (lichaamsmateriaal), toegang tot de (geestelijke) gezondheidszorg, ouderenzorg, en nog meer.

Het Comité is geabonneerd op:

  • twintig gespecialiseerde tijdschriften in de bio-ethiek :

American Journal of Bioethics (inclusief AJOB Empirical Bioethics en AJOB Neuroscience) – Bioethics - Christian Bioethics – Ethica Clinica (België) – Ethical perspectives/Ethische perspectieven (België) - Hastings Center Report - Journal of medical ethics - Kennedy Institute of Ethics Journal -  Journal of Medicine and Philosophy - Journal of Law, Medicine and Ethics - Medicine Health Care and Philosophy (a European Journal) – Health Care Analysis – International Journal of Bioethics/Journal international de bioéthique – Journal of Palliative Care – Monash Bioethics review – The New Bioethics – New Genetics and Society – Perspectives in Biology and Medicine – Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (Nederland)– Theoretical Medicine and Bioethics;

  • juridische tijdschriften (inclusief losbladige werken) :

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé (België) – Wetgeving / Commentaar Gezondheidszorg (UGA/INNI) - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (Nederland) - Revue générale de droit médical (France) - Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies (éditions législatives, France);

Andere elektronische tijdschriften binnen het brede domein van de gezondheid (dankzij het partnerschap met het VDIC). De berichtgeving over bio-ethische kwesties in de Belgische pers alsook in het NRC Handelsblad (Nederland) en Le Monde (Frankrijk) wordt opgevolgd en is raadpleegbaar.

Praktische informatie

  • Raadpleging ter plaatse, op werkdagen, na afspraak via

Het acroniem voor de bibliotheek is VDIC-BIOETH. Er is enkel ter plaatse toegang tot de inhoud van een elektronisch artikel of e-book waarop het VDIC is geabonneerd, ofwel via de pc van het documentatiecentrum, ofwel op uw eigen laptop door u aan te melden op het WI-FI-netwerk 'health-guest' van de FOD.

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat