Bijwerkingen kunnen gemeld worden aan de FOD Volksgezondheid via een online formulier .

Om u te helpen bij het invullen van het formulier, vind u hier een voorbeeld van een ingevuld formulier.

Gelieve zoveel mogelijk informatie op het formulier in te vullen.
 


Wist u dat er ook systemen zijn waar de bijwerkingen van andere producten verzameld worden? U kunt ze melden bij de volgende diensten, afhankelijk van het type product: