Cover Bijen in de kijker

Met dit educatieve boekje willen we leerkrachten en leerlingen uit het secundair onderwijs en leerkrachten van andere onderwijsniveaus de nodige informatie aanreiken en uitleggen hoe belangrijk bijen zijn. Hun aanwezigheid in de natuur is cruciaal. Als belangrijkste bestuivers spelen ze een hoofdrol in het behoud en het evenwicht van de meeste ecosystemen.

Let op: de contactgegevens in deze brochure kunnen verouderd zijn. 
Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5 bus 2
1210 Brussel
+32(0)2 524.97.97
info@health.fgov.be