De meest recente studies, zoals dat van het IPBES (het IPCC van de biodiversiteit), tonen het aan. Bedrijven en consumenten hebben een rol te spelen in het duurzame gebruik van de hulpbronnen en diensten die door de biodiversiteit worden geleverd.

Elke burger is ook een consument en kan dus actief bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door minder vlees te eten en milieuvriendelijkere producten en diensten te eisen.

Bedrijven gebruiken natuurlijke grondstoffen in hun productieprocessen. zij kunnen tal van acties ondernemen om op een meer biodiversiteitsvriendelijke manier te produceren.

De campagne #BeBiodiversity werd ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid. Met als eenvoudig doel: burgers en bedrijven aanmoedigen om actie te ondernemen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.