Van plan om door de natuur geïnspireerde innoverende projecten m.b.t. biomimetica en natuurgebaseerde oplossingen op te starten?  Helemaal gewonnen voor circulaire economie en technologieën? Dan is deze oproep voor u bestemd!  

Biomimetica beschrijft het proces waarbij men van het oplossingsvermogen van de natuur probeert te leren en het imiteert voor menselijke toepassingen (bv. vliegtuigvleugels geïnspireerd op die van vogels). De natuur is het beste model dat we hebben voor een duurzame en regeneratieve levenswijze. Als we willen leven op een gezonde planeet, moeten onze systemen samenwerken met die van de natuur.  

De natuur biedt  veel inspiratie om de grote milieukwesties van vandaag te kunnen oplossen (klimaatontregeling, biodiversiteitsverlies, bodem- en luchtvervuiling, vervuiling van de oceanen met plastic en microplastics, enz.), en dit in verschillende domeinen zoals energie, water, vervoer, gebouwen en infrastructuur, voedselsystemen en gezondheid.  

Inspirerende ideeën om circulaire modellen te creëren  

Uw project kan gaan over het creëren van een bio-geïnspireerde innovatie bij het productontwerp. Deze oproep beoogt oplossingen die op uiteenlopende soorten producten en diensten kunnen worden toegepast, ze moeten dus niet sectorspecifiek zijn. Wij moedigen projecten aan die verder gaan dan de klassieke benaderingen: 

  • doordat ze unieke hefbomen voor verandering identificeren;  
  • doordat ze obstakels voor de invoering en verspreiding van bestaande oplossingen wegnemen;  
  • en/of doordat ze duidelijk aantonen hoe biomimetische/natuurgebaseerde oplossingen kunnen leiden tot nieuwe of meer doeltreffende oplossingen. 

Ter inspiratie: om de circulaire dimensie van biomimetisch design te versterken, kan uw project bijvoorbeeld inzetten op: 

  • Onderzoek naar het ontwerp en de vervaardiging van producten die beter herbruikbaar en recycleerbaar zijn en die een kleinere (of zelfs positieve) milieu-impact hebben op basis van biomimetische oplossingen.  
  • Nieuwe verpakkingsmaterialen en/of -oplossingen of -diensten. 
  • Onderzoek naar het invoeren van productie- en consumptiemodellen of logistieke systemen waarbij de circulaire eigenschappen van de producten maximaal worden gevaloriseerd. 
  • Pilootprojecten uitbouwen om die nieuwe modellen te testen.    

Uw project moet het Belgische leadership op vlak van bio-geïnspireerd circulair ontwerp versterken.