Welke informatie wordt door de uitbaters van de zaal bezorgd?

 • Algemene informatie over de zaal inclusief het aantal zitplaatsen
 • algemene informatie over het centrale ventilatiesysteem met vermelding van de ventilatiegroepen, de globale debieten en hoe dit debiet tot in de zalen komt; 
 • informatie over elke zaal met vermelding van het debiet van de mechanische ventilatie en van de manier waarop die debieten werden bepaald; 
 • als de lucht gezuiverd wordt, informatie over de zuiveringsapparatuur in de zaal en de stand waarin deze wordt gebruikt.

De uitbaters zijn verantwoordelijk voor het correcte gebruik van hun ventilatiesystemen, de waarden die ze aan de FOD bezorgen en de aangekondigde prestaties.

Welke gegevens worden in aanmerking genomen om de binnenluchtkwaliteit te bepalen?

 1. Er kunnen verschillende waarden worden gebruikt om de debieten aan verse buitenlucht te bepalen:
  • Debietsmetingen die worden uitgevoerd met het ventilatiesysteem;
  • De meetwaarden die in het verleden bekomen zijn, op voorwaarde dat er sindsdien geen wijzigingen zijn geweest (regeling van het controlesysteem, ...) en de installatie goed onderhouden werd (tijdige vervanging van de filters, ...);
  • De fabricagegegevens van het systeem als er documenten zijn die bevestigen dat de installatie van het systeem conform deze gegevens is uitgevoerd.

   De uitbater van de zaal is verantwoordelijk voor de correctheid van deze metingen.
 2. De maximale bezetting kan door verschillende waarden worden bepaald.

​De maximale bezetting of de toegestane capaciteit om een publiek veilig te ontvangen, is gebaseerd op de capaciteit van de zaal, de geïnstalleerde apparatuur en/of de garantie op een bepaalde CO2-concentratie.

 • ​De ventilatiesystemen met recirculatie

Met een HVAC-systeem dat de lucht recirculeert, is het essentieel dat:
- de gemeten debieten betrekking hebben op de hoeveelheid aan toegevoerde buitenlucht
​​- de installatie overeenstemmend met de regelpositie tijdens de debietsmetingen gebruikt wordt.

Om de efficiëntie van het gebruikte systeem te controleren, moet de CO2-concentratie permanent worden gemeten.

 • Met vraaggestuurde ventilatiesystemen hangt het ventilatiedebiet af van verschillende parameters (CO2, vluchtige organische stoffen of VOS, aanwezigheidsdetector, ...). Aangezien een lage CO2-concentratie de verspreiding van verontreinigende stoffen vermindert, moet een voldoende lage CO2-waarde worden gekozen en vastgesteld.