Vraagt u zich af of het wonen naast een hoogspanningslijn of het gebruik van een elektrisch apparaat u in contact brengt met een sterk elektromagnetisch veld en daardoor een risico inhoudt? In deze rubriek overlopen we de bronnen en de veldwaarden die we in het dagelijks leven kunnen tegenkomen.

Elektrisch veld

Rond elektrische apparaten en bekabeling is er een elektrisch veld aanwezig. De sterkte van elektrische velden hangt af van de spanning in een kabel. De sterkste elektrische velden vindt men onder hoogspanningslijnen: vlak onder de kabels kunnen deze oplopen tot enkele kilovolts per meter. Enkel onder een hoogspanningslijn van 380 kV kan de grenswaarde van 5 kV/m overschreden worden. Elektrische toestellen en tuinmachines kunnen nooit een elektrisch veld boven de grenswaarde doen ontstaan.

Het elektrisch veld neemt sterk af met de afstand en wordt ook tegengehouden door hindernissen zoals muren. Daardoor is het elektrisch veld in woningen minimaal, zelfs in woningen die vlak bij een hoogspanningslijn staan.

Magnetisch veld

De sterkte van het magnetisch veld hangt af van de stroomsterkte in een kabel. De sterkste magnetische velden komen voor in magnetische resonantiescanners (MRI) gebruikt voor medische beeldvorming (een paar Tesla).

Vlakbij motoren en elektrische toestellen kunnen ook tamelijk sterke velden ontstaan (gaande van enkele microtesla tot een honderdtal microtesla). Het elektriciteitsnet wekt relatief zwakke magnetische velden op (ten hoogste een tiental microtesla).

Het magnetisch veld neemt ook sterk af met de afstand, maar het wordt slechts lichtjes afgezwakt door de muren. Daarom zijn er rondom ons magnetische velden aanwezig die afkomstig zijn van een hele reeks bronnen, zowel van buiten als van binnen. 

Meer informatie over de bronnen van het magnetisch veld in het dagelijks leven vindt u terug in het pdf-document “Elektriciteit en gezondheid”.