Op deze website vind je informatie, video's en links die je helpen om te starten met borstvoeding.

De eerste 1000 dagen van het leven van een kind zijn een belangrijke tijd om een langdurige bescherming te garanderen! Vanaf de conceptie tot de tweede verjaardag van je kind wordt de gezondheid van het kind en de toekomstige volwassene immers gevormd. Dit een belangrijke periode in de preventieve gezondheidszorg zoals naar het voorkomen van  diabetes, hypertensie, ... Borstvoeding past volledig in deze benadering omdat het de basis legt voor een betere gezondheid gedurende het hele leven en een optimale  ontwikkeling van het kind bevordert.

Natuurlijk vervangt dit niet een professioneel gesprek met een gezondheidswerker om u in bepaalde situaties te helpen.
U kunt een beroep doen op lactatiekundigen, vroedvrouwen, artsen en kinderverpleegkundigen, aangezien deze gezondheidswerkers adviseurs zijn op het gebied van borstvoeding (zie hierbeneden).


7  essentiële aanbevelingen

 1. Het nut van prenatale voorbereidingen
 2. ‘Mother friendly’ aanbevelingen
 3. Veilig huid-op-huid contact
 4. De nabijheid van de baby
 5. Observeren van een voedingsmoment
 6. Meest gestelde vragen
 7. Werkhervatting

Het nut van prenatale voorbereidingen
De wijze waarop de baby zal gevoed worden is van groot belang voor de ontwikkeling. Neem de tijd om een gesprek aan te gaan met een opgeleide gezondheidswerkers (vroedvrouwen, lactatiekundigen, artsen, enz.) die gespecialiseerd zijn in borstvoeding.  

‘Mother friendly’ aanbevelingen
Het verloop van de arbeid en bevalling zijn van invloed op de start en de duur van de borstvoedingsperiode. Hier zijn enkele aanbevelingen voor een moedervriendelijke bevalling:

 • Beperk het gebruik van medicatie,
 • laat je bijstaan door de personen van je eigen keuze tijdens de arbeid,
 • bewegingsvrijheid bevordert het indalen van de baby in het bekken,
 • drink en eet volgens behoeft,
 • volg het ritme van je lichaam en de baby om een inleiding te vermijden,

Informeer u en stel vragen aan de zorgverleners die je volgen tijdens je zwangerschap.


Veilig huid-op-huid contact
Onmiddellijk huid-op-huidcontact na de geboorte, zelfs in het geval van een keizersnede, zal de baby in staat stellen al zijn aangeboren zintuigen te gebruiken en naar de borst te gaan voor zijn eerste voeding. Dit is belangrijk voor een optimale melkproductie.
Huid-op-huidcontact tijdens het verblijf in de kraamkliniek en thuis stelt de baby gerust en laat hem vaker wakker worden, zodat de voedingen worden aangepast aan het ritme van de baby.

 
De nabijheid van de baby
Wij komen uit een cultuur waarbij we onze baby frequenter alleen lieten, waarin het raadzaam was kinderen te laten huilen, ze alleen te laten slapen en ze niet te vaak vast te houden. Men dacht dam de kinderen zo kon verwennen.
Een veilige band opbouwen doen we door het kind te wiegen, dragen, knuffelen, praten, kinderliedjes zingen of verhaaltjes voorlezen. Hoe zekerder zij zich voelen, hoe meer zij in staat zullen zijn hun autonomie te ontdekken omdat zij voldoende zijn gerustgesteld.


Observeren van een voedingsmoment 
Het leren observeren van een borstvoeding zal je vertrouwd maken met het zuigpatroon van de baby en je aantonen dat een baby voldoende gedronken heeft.
Het zal je ook helpen om sneller professionele hulp in te roepen wanneer je zou twijfelen aan het drinkgedrag van de baby.
Op de website van  « Health Cop Lactation » kan je een rooster terugvinden over het zuigpatroon.


Meest gestelde vragen 
Mama’s stellen zich veel vragen.  
« Is mijn melk goed genoeg? Moet ik extra water geven? Ik geef borstvoeding dus ik kan niet opnieuw zwanger zijn? Mag ik alles eten? Als ik ziek ben moet ik dan borstvoeding stopzetten? »
Antwoorden op deze vragen

Werkhervatting
U kan de borstvoeding verder zetten bij de werkhervatting, dit vraagt om praktische voorbereiding.
-     Hoe werk en borstvoeding combineren? 
-     Wat zijn de verschillende mogelijkheidheden en welke rechten heb ik?
 
Om zicht te krijgen op al deze vragen is het aanbevolen om contact op te nemen met een lactatiekundige.
Bij de werkhervatting in combinatie met borstvoeding dien je de werkgever op de hoogte te brengen en je recht op borstvoedingspauze opvragen
Nood aan extra informatie?

Meer informatie

· Linken naar borstvoedingswebsites: 

 In het Nederlands en in het Frans
FOD Volksgezondheid 
La Leche League belgique 
Federaal Borstvoedingcomite
Brochure sans texte allaitement SPF/ Borstvoeding. Brochure zonder tekst FOD
 
Enkel in het Nederlands
Kind en Gezin
La leche league néerlandophone  
Borstvoedingspauze
Vereniging Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding
Borstvoeding VZW

 
· Aanbevelingen vanuit WHO/UNICEF:
https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1
https://www.unicef.org/french/nutrition/index_breastfeeding.html

· Extra videomateriaal in het frans en engels:
Sikana 
Global health Media en francais et en anglais 
UNICEF  

Contactgegevens

Lactactiedeskundigen :
 

 • BVL: Belgische Vereniging van Lactatiekundigen
 • In ziekenhuizen met borstvoedingsconsultaties :  
  • Ziekenhuis waar u beviel
  • Ziekenhuis in de buurt
  • Kraamafdeling met het BFHI-certificaat