Op 23 juni 2016 besloot het Verenigd Koninkrijk (VK) per referendum om de Europese Unie (EU) te verlaten.

Er wordt verwacht dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten, nadat het al meer dan 45 jaar lid was van de EU. De exacte datum is nog steeds onzeker, omdat deze nog steeds afhankelijk is van de beslissingen van de Britse parlementariërs.

Het gaat om het hele Britse grondgebied. De Brexit zou dus van toepassing zijn op de vier landen die samen het Verenigd Konikrijk vormen: Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland.

Zachte of harde Brexit?

De impact van de Brexit zal afhangen van de voorwaarden voor terugtrekking en de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Als er geen compromis wordt gevonden over de terugtrekkingsmodaliteiten, dan spreken we van een “harde” Brexit. In het andere geval spreken we van een “zachte” Brexit.

In beide scenario’s zal het Verenigd Koninkrijk geen lid meer zijn van de Europese Unie.

  • Zonder terugtrekkingsakkoord wordt het Verenigd Koninkrijk behandeld als een derde land (buiten de EU)
  • Indien een terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd, wordt er een overgangsperiode voorzien tot 31 december 2020. Gedurende deze periode zal er weinig veranderen. De EU zal het Verenigd Koninkrijk blijven beschouwen als een lidstaat, waarin een groot deel van het Europees recht van toepassing blijft en het Verenigd Koninkrijk al zijn rechten op toegang tot de Europese interne markt behoudt.
  • Een derde mogelijkheid is een verzoek tot uitstel. Bij een uitstel zal er voorlopig nog niets veranderen aan het huidige systeem. Als er veranderingen zijn, zullen deze afhangen van de verdere onderhandelingen wanneer de uitstap zal plaatsvinden en onder welke voorwaarden.

Wat zijn de gevolgen voor de handel in door CITES beschermde dieren, planten en producten?

Ondernemingen en onderdanen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de Brexit. Vooral omdat op dit moment het scenario van een “harde” Brexit zich lijkt op te dringen.

Indien er geen overgangsperiode wordt voorzien, wordt het Verenigd Koninkrijk beschouwd als een derde land (niet -EU-lidstaat). De regels voor de handel in bedreigde soorten met een derde land zullen dan ook van kracht zijn.

Handel met een derde land omvat activiteiten:

  • van België naar een derde land (niet-EU-lidstaat)
  • van een derde land naar België

Zij vereisen een invoer-, uitvoer- of wederuitvoervergunning naargelang de beschermingsgraad van CITES-soorten.

Als het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie blijft, blijven de regels van de intracommunautaire handel in bedreigde soorten van toepassing.

Voor handel binnen de EU zijn documenten nodig naargelang de beschermingsgraad van het specimen:

  • Voor specimens uit Bijlage A, die de hoogste beschermingsgraad genieten, is een Europees certificaat vereist (vb. Grijze roodstaartpapegaai, Griekse landschildpad, etc.);
  • Voor bijlage B-specimens is er een bewijs van legale herkomst nodig (aankoopfactuur, overdrachtsverklaring met verwijzing naar het specimen: wetenschappelijke naam, identificatie, etc.)

Onderstaand schema geeft een overzicht weer van de documenten die vereist zijn onder het huidige regime en in geval van terugtrekking :

STATUS van de soort

Invoer in België
(VK wordt beschouwd als een derde land)

Weder)uitvoer buiten EU
(VK wordt beschouwd als een derde land)

Transactie binnen EU (VK blijft lid van de EU

Bijlage A

Invoervergunning CITES

(Weder)uitvoervergunning CITES

EG-certificaat (geel document)

Bijlage B

Invoervergunning CITES,
behalve afwijking

(Weder)uitvoervergunning CITES Bewijs van legale oorsprong
Bijlage C

Kennisgeving van invoer

(Weder)uitvoervergunning CITES Geen
Bijlage D

Kennisgeving van invoer

Geen Geen

Om het statuut van het specimen te kennen, raadpleeg : www.speciesplus.net 

Zowel vergunningen als een Europese certificaten dienen op voorhand aangevraagd te worden. Wij vragen u om steeds voldoende tijd te voorzien opdat de documenten afgeleverd kunnen worden vooraleer het transport plaatsvindt. Bovendien dienen vergunningen ook altijd voorgelegd te worden aan de douane, die deze moeten aftekenen.

In de praktijk raden we u af om zendingen rond de Brexit-datum te versturen. De kans is groot dat er aan de grensovergangen lange wachtrijen zullen zijn.

Een zending die bij de douane wordt aangeboden zonder de vereiste CITES-vergunningen kan in beslag genomen worden.

Voor bijkomende informatie: cites@health.fgov.be
Voor het aanvragen van documenten via het elektronisch loket: www.citesinbelgie.be
Voor bijkomende informatie over de mogelijke impact van de Brexit: www.belgium.be/brexit